Kontakt

Tehnička podrška


7S d.o.o.

Tehnološki park 18

1125 LjubljanaKontakt


Telefon: +386 1 777 00 21

Email: reklamacije@snezni-telefon.si


Sve informacije označene zvezdicom (*) su obavezne.

Učitavanje
Poruka je poslana.

Lične podatke koje pružate putem gornjeg obrasca (ime, prezime, elektronska adresa, broj telefona, maloprodajni račun, potvrdni kod, datum događaja, KeyCard, poruka) obrađuje Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, Ljubljana, po uputstvu i za račun upravljača ličnih podataka društva 7S, inženjering i usluge, d.o.o., i to na osnovu kupoprodajnog ugovora radi osiguranja svih prava koja vam pripadaju na osnovu sklopljenog kupoprodajnog ugovora. Radi pružanja dokaza o vašem podnetom reklamiranju, Petrol takođe čuva vaš klik, vremenski zapis, dnevne datoteke web servera (npr. IP adresa - broj koji identifikuje pojedinačno računar ili drugi uređaj na internetu). Lični podaci čuvaju se pet godina od dana završetka postupka reklamacije. Prava pojedinaca u vezi sa zaštitom ličnih podataka određena su Politikom privatnosti na veb stranici: https://www.petrol.co.rs/uslovi-upotrebe. Svoja prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka možete ostvariti pismeno na adresu: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ili putem e-pošte na adresu: dpo@petrol.si.